CON NHÀ CHỊ HẾT ĐAU RÁT HỌNG RỒI EM Ạ, VI DIỆU THẬT

Bình thường chị hay phải tống kháng sinh cho con. May mà lần này không phải dùng. Sản phẩm tốt lắm em ah


usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc