Dược điển Quốc tế lần thứ 11 hiện đã được xuất bản (2/3/2023)

Dược điển quốc tế là tập hợp các quy trình được khuyến nghị để phân tích và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt chất dược phẩm, tá dược và thành phẩm dược phẩm. Nó phục vụ các quốc gia thành viên của WHO muốn thiết lập các yêu cầu dược phẩm làm tài liệu nguồn để tham khảo hoặc điều chỉnh.

 • Dược điển quốc tế tập trung vào các chuyên khảo có liên quan đặc biệt đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có thể không có đủ nguồn lực để phát triển dược điển quốc gia. Bản tóm tắt của chúng tôi hỗ trợ các hoạt động chính của WHO, chẳng hạn như nỗ lực của Tổ chức nhằm cung cấp các loại thuốc thiết yếu với giá phải chăng cho mọi người, ở mọi nơi và chống lại các loại thuốc giả và kém chất lượng.
   
  Nhiều văn bản mới và sửa đổi đã được giới thiệu trong Phiên bản thứ 11, bao gồm ví dụ:
  • Albendazol viên nhai
  • Viên Dolutegravir (phân tán)
  • Viên Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil
  • Lamivudin dung dịch uống
  • Norethisterone enantate tiêm
  • Truyền tĩnh mạch Remdesivir
  • Tenofovir disoproxil fumarat
  • viên Ulipristal acetat
   
   
  Để truy cập Phiên bản thứ 11 của Dược điển Quốc tế, hãy nhấp vào đường link dưới đây:
  https://digicollections.net/phint/2022/index.html#p/home
  Theo thông tin từ WHO
usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc