HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ Y TẾ THẾ GIỚI 2022 CÙNG VỚI WHO (16-18/10/2022)

Tổ chức Y tế Thế giới mong muốn được đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới (WHS) năm nay, từ 16-18 tháng 10 tại Berlin, Đức. 3 NGÀY - 60 PHIÊN - 100 QUỐC GIA - 300 DIỄN GIẢ - 6.000 NGƯỜI THAM GIA SỨC KHỎE CHO TẤT CẢ LÀ MỤC TIÊU - WHS 2022 LÀ SỰ KIỆN

 • Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới năm 2022 nhằm kích thích các cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức về sức khỏe trên toàn thế giới; khẳng định lại vị trí của y tế toàn cầu như một vấn đề chính trị quan trọng, nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người, và tăng cường trao đổi thông tin quốc tế
   
  # WHS2022 - nơi khoa học, chính trị, khu vực tư nhân và xã hội dân sự gặp gỡ để nói chuyện đầy cảm hứng, hợp tác nâng cao và các giải pháp mới.
   
  WHS 2022 sẽ tạo ra sự hiệp lực và kết hợp các lực lượng bằng cách thu hút tất cả các nhà lãnh đạo y tế toàn cầu có liên quan và các bên liên quan từ tất cả các lĩnh vực ở tất cả các khu vực trên thế giới.
   
  Các chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm:
  • Đầu tư cho sức khỏe và hạnh phúc
  • Biến đổi khí hậu và sức khỏe hành tinh
  • Kiến trúc chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch
  • Chuyển đổi kỹ thuật số cho sức khỏe
  • Hệ thống thực phẩm và sức khỏe
  • Khả năng phục hồi và công bằng của hệ thống y tế
  • Sức khỏe toàn cầu vì hòa bình
  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.worldhealthsummit.org
  Đối với các câu hỏi về phương tiện truyền thông, hãy theo dõi https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/media-center.html
  Theo thông tin từ WHO
usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc