Risophar Không ngừng Cập nhật Kiến thức chuyên môn và văn bản quản lý

Với tiêu chí Không ngừng học hỏi, luôn cập nhật kiến thức chuyên môn và văn bản pháp quy trong việc nghiên cứu và đăng ký sản phẩm thuốc, ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2022, Công ty Dược phẩm Quốc tế Risophar đã tham dự Hội thảo do Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Tổ chức.

  • Đại diện về phía công ty Dược Quốc Tế Risophar, Bà Lê Thị Giang, phụ trách nghiên cứu và chất lượng công ty tham dự. Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin và kiến thức bộ ích trong lĩnh vực Đăng ký thuốc.


usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc