Thấy con khỏe em vui quá

Trộm vía lắm, từ lúc dùng Dịch Chiết Keo Ong Risophar ku nhà em 1 tháng nay không bị xụt xịt, ho ban đêm nữa. Thấy con khỏe em vui quá

usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc