Trộm vía luôn, may mà biết đến Dịch Chiết Keo Ong trước khi cho con đi cắt Amidan.

Cảm ơn Công ty nhiều nhé. Vì có Dịch Chiết Keo Ong đậm đặc Risophar mà con mình đã chấm dứt viêm Amidan, cứ chu trình 4-6 tuần lại phải dùng 1 đợt kháng sinh. Trộm vía luôn, may mà biết đến Dịch Chiết Keo Ong trước khi cho con đi cắt Amidan.

usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc