TRỘM VÍA 2 THÁNG CHƯA ỐM, TRƯỚC THÌ THÁNG NÀO CŨNG VIÊM PHẾ QUẢN 1 LẦN

Bé lớn nhà em dùng cũng được hơn 1 tháng rồi. Trộm vía 2 tháng không ốm, trước thì tháng nào cũng viêm phế quản 1 lần.

  • KH chia sẻ với DS Giang

    @Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ RISOPHAR
usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc