WHO kêu gọi hành động để bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bị nhiễm độc

WHO đang đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp tới các quốc gia để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các sự cố sản phẩm y tế giả và kém chất lượng.

 • Trong bốn tháng qua, các quốc gia đã báo cáo về một số sự cố về thuốc ho không kê đơn dành cho trẻ em đã được xác nhận hoặc nghi ngờ bị nhiễm diethylene glycol (DEG) và ethylene glycol (EG) ở mức độ cao. Các trường hợp đến từ ít nhất bảy quốc gia, liên quan đến hơn 300 trường hợp tử vong ở ba trong số các quốc gia này. Hầu hết là trẻ nhỏ dưới năm tuổi. Những chất gây ô nhiễm này là những hóa chất độc hại được sử dụng làm dung môi công nghiệp và chất chống đông có thể gây tử vong ngay cả khi uống một lượng nhỏ và không bao giờ được tìm thấy trong thuốc.
   
  Dựa trên các báo cáo của các quốc gia, WHO đã đưa ra ba cảnh báo y tế toàn cầu để giải quyết các sự cố này. Cảnh báo Sản phẩm Y tế số 6/2022 vào ngày 5 tháng 10 năm 2022 tập trung vào đợt bùng phát ở Gambia, Cảnh báo Sản phẩm Y tế Số 7/2022 vào ngày 6 tháng 11 năm 2022 tập trung vào Indonesia và Cảnh báo Sản phẩm Y tế Số 1/2023 vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 tập trung vào Uzbekistan.
   
  Các cảnh báo về sản phẩm y tế của WHO đã nhanh chóng được phổ biến tới các cơ quan y tế quốc gia của tất cả 194 quốc gia thành viên của WHO. Các cảnh báo về sản phẩm y tế này được yêu cầu, ngoài những điều khác : (a) phát hiện và loại bỏ các loại thuốc bị ô nhiễm khỏi lưu thông trên thị trường, (b) tăng cường giám sát và rà soát trong chuỗi cung ứng của các quốc gia và khu vực có khả năng bị ảnh hưởng, (c) thông báo ngay lập tức cho WHO nếu phát hiện trong nước sản phẩm kém chất lượng này; và mặt khác thông báo cho công chúng về sự nguy hiểm và tác dụng độc hại của các loại thuốc kém chất lượng đang được đề cập.
   
  Vì đây không phải là những sự cố riêng lẻ, WHO kêu gọi các bên liên quan chính khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng y tế có hành động phối hợp và ngay lập tức.
   
  WHO kêu gọi các cơ quan quản lý và chính phủ: 
   
  - Phát hiện và loại bỏ khỏi lưu thông trên thị trường tương ứng của họ bất kỳ sản phẩm y tế kém chất lượng nào đã được xác định trong các cảnh báo y tế của WHO được đề cập ở trên là nguyên nhân tiềm ẩn gây tử vong và bệnh tật;  
  - Đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm y tế trên thị trường tương ứng đều được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán và có thể mua được từ các nhà cung cấp được ủy quyền/cấp phép;
  - Chỉ định các nguồn lực phù hợp để cải thiện và tăng cường kiểm tra dựa trên rủi ro đối với các địa điểm sản xuất trong phạm vi quyền hạn của họ theo các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế;
  - Tăng cường giám sát thị trường bao gồm thử nghiệm có mục tiêu dựa trên rủi ro đối với các sản phẩm y tế được tung ra thị trường tương ứng bao gồm cả thị trường phi chính thức; và
  - Ban hành và thực thi, khi thích hợp và phù hợp, luật và các biện pháp pháp lý liên quan khác để giúp chống lại việc sản xuất, phân phối và/hoặc sử dụng thuốc giả và kém chất lượng.

  WHO kêu gọi các nhà sản xuất thuốc:
   
  - Chỉ mua tá dược cấp dược phẩm từ các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn và trung thực;
  - Tiến hành kiểm nghiệm toàn diện khi nhận vật tư và trước khi đưa vào sản xuất thành phẩm;
  - Cung cấp sự đảm bảo về chất lượng sản phẩm bao gồm thông qua chứng chỉ phân tích dựa trên kết quả thử nghiệm phù hợp; và
  - Lưu giữ hồ sơ chính xác, đầy đủ và phù hợp về việc mua nguyên liệu, thử nghiệm, sản xuất và phân phối để tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc trong quá trình điều tra trong trường hợp xảy ra sự cố.

  WHO kêu gọi tất cả các nhà cung cấp và phân phối sản phẩm y tế:
   
  - Luôn kiểm tra các dấu hiệu giả mạo và tình trạng thực tế của thuốc và các sản phẩm y tế khác mà họ phân phối và/hoặc bán;
  - Chỉ phân phối, bán thuốc được cấp phép và từ nguồn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
  - Lưu giữ hồ sơ chính xác, đầy đủ và thích hợp liên quan đến thuốc và việc phân phối và/hoặc bán thuốc; và
  - Thu hút nhân viên có thẩm quyền xử lý thuốc và đưa ra lời khuyên cho công chúng về cách sử dụng thuốc phù hợp.

  Ngoài ra, WHO sẽ tiếp tục làm việc vớiCơ chế của Quốc gia Thành viên về các sản phẩm y tế giả và kém chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các sản phẩm y tế giả và kém chất lượng để cứu mạng sống.
usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc