WHO - Ngày an toàn cho bệnh nhân thế giới (17/09)

Tác hại của thuốc men chiếm 50% tổng số tác hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế. 42 tỷ đô la Mỹ trong tổng chi tiêu y tế toàn cầu có thể tránh được nếu các sai sót về thuốc được ngăn chặn.

 • Mỗi người trên khắp thế giới, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, sẽ dùng thuốc để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tật. Tuy nhiên, thuốc đôi khi gây ra tác hại nghiêm trọng nếu được bảo quản, kê đơn, cấp phát, sử dụng không đúng cách hoặc nếu theo dõi không đầy đủ.
   
  Thực hành dùng thuốc không an toàn và sai sót khi dùng thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ra tác hại có thể tránh được trong việc chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Sai sót về thuốc xảy ra khi hệ thống thuốc yếu và các yếu tố con người như mệt mỏi, điều kiện môi trường kém hoặc thiếu nhân viên ảnh hưởng đến sự an toàn của quá trình sử dụng thuốc. Điều này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân, tàn tật và thậm chí tử vong. Đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã làm trầm trọng thêm nguy cơ sai sót thuốc và tác hại liên quan đến thuốc. Chính trong bối cảnh đó, ‘An toàn khi dùng thuốc’ đã được chọn làm chủ đề cho Ngày An toàn cho Bệnh nhân Thế giới năm 2022, với khẩu hiệu ‘Thuốc không có hại’.
   
  Chiến dịch toàn cầu tái khẳng định các mục tiêu của Thử thách an toàn cho bệnh nhân toàn cầu: Thuốc không có hại do WHO phát động vào năm 2017. Chiến dịch kêu gọi các bên liên quan ưu tiên và có hành động sớm trong các lĩnh vực chính liên quan đến tác hại đáng kể của bệnh nhân do sử dụng thuốc không an toàn. Chúng bao gồm các tình huống rủi ro cao, chuyển đổi chăm sóc, đa phương pháp (sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc) và các loại thuốc trông giống nhau, giống nhau. Chiến dịch sẽ tập trung đặc biệt vào tác động của đại dịch COVID-19 đối với sự an toàn của thuốc, xem xét sự gián đoạn nghiêm trọng trong việc cung cấp các dịch vụ y tế.
   
  Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới là một trong những ngày sức khỏe cộng đồng toàn cầu của WHO. Nó được thành lập vào năm 2019 bởi Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ bảy thông qua việc thông qua nghị quyết WHA72.6 - “Hành động toàn cầu về an toàn bệnh nhân”. Mục tiêu của nó là nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, nâng cao hiểu biết toàn cầu, hướng tới sự đoàn kết và hành động toàn cầu của các Quốc gia Thành viên để tăng cường an toàn cho bệnh nhân và giảm thiểu tác hại của bệnh nhân.
   
  Mục tiêu của Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2022:
  Nâng cao nhận thức toàn cầu về gánh nặng cao của tác hại liên quan đến thuốc do lỗi thuốc và thực hành không an toàn, đồng thời chỉ đạo hành động khẩn cấp để cải thiện tính an toàn của thuốc.
  THAM GIA các bên liên quan và đối tác chính trong nỗ lực ngăn ngừa sai sót thuốc và giảm tác hại liên quan đến thuốc.
  HẤP DẪN bệnh nhân và gia đình tham gia tích cực vào việc sử dụng thuốc an toàn.
  QUY MÔ việc thực hiện Thách thức An toàn cho Bệnh nhân Toàn cầu của WHO: Thuốc Không có hại.
  Kỷ niệm Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2022
  Để kỷ niệm ngày này, WHO đang tổ chức một loạt hội thảo trên web về an toàn thuốc và đang sản xuất một số giải pháp và sản phẩm kỹ thuật an toàn thuốc vào năm 2022. Vào và vào khoảng ngày 17 tháng 9 năm 2022, WHO sẽ tổ chức một loạt các hoạt động và tổ chức một ảo toàn cầu biến cố. Lễ kỷ niệm sẽ bao gồm việc thắp sáng Geneva’s Jet d’Eau bằng màu cam. Các quốc gia thành viên và các đối tác được mời tham gia vào chiến dịch toàn cầu bằng cách cam kết thực hiện Thách thức An toàn cho Bệnh nhân Toàn cầu của WHO: Thuốc không có hại, tổ chức các hoạt động, tổ chức sự kiện và thắp sáng các tượng đài mang tính biểu tượng bằng màu cam ủng hộ an toàn thuốc.
  Theo tin từ WHO
usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc