Tuần lễ quốc tế phòng chống nhiễm độc chì 24-30/10/2021 - Chung sức vì một thế giới không có sơn chì

WHO, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các đối tác y tế, ngành công nghiệp và các tổ chức khác sẽ tổ chức các hoạt động và sự kiện trong Tuần lễ Quốc tế Phòng chống Đầu độc Chì lần thứ tám.

 • Tuần hành động này là sáng kiến ​​của Liên minh Toàn cầu Loại bỏ Sơn Chì (Liên minh Sơn Chì), do UNEP và WHO cùng lãnh đạo. Mục tiêu chính của Liên minh là thúc đẩy việc loại bỏ sơn có chì trên toàn cầu thông qua việc thiết lập các biện pháp ràng buộc pháp lý thích hợp để ngừng sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, bán và sử dụng sơn có chì ở mọi quốc gia. Tuần lễ Quốc tế Phòng chống Nhiễm độc Chì là cơ hội để thu hút sự chú ý đến nhu cầu hành động đối với sơn có chì và các nguồn tiếp xúc với chì khác.
  Mục tiêu của Tuần lễ Quốc tế Phòng chống Nhiễm độc Chì 
  • Nâng cao nhận thức về ảnh hưởng sức khỏe của việc phơi nhiễm chì

  • Nêu bật những nỗ lực của các quốc gia và đối tác nhằm ngăn ngừa phơi nhiễm chì, đặc biệt là ở trẻ em; 

  • Thúc giục hành động hơn nữa để loại bỏ sơn có chì thông qua hành động quản lý ở cấp quốc gia.

  Kêu gọi hành động 

   Việc tiếp xúc với chì từ sơn là hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Có thể sản xuất sơn cho nhiều mục đích sử dụng mà không cần bổ sung các hợp chất chì. WHO kêu gọi tất cả các quốc gia chưa làm như vậy thiết lập các biện pháp ràng buộc pháp lý cần thiết để ngừng sử dụng chì trong sơn. 
usana
teawolf
unique
ipa
hfma
frutarom
Life
brentag
aqua
adm
acc